Osnovne informacije

:
: Član Predsjedništva BiH
: Doktor Ekonomskih nauka
: 66 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dragan Čović
0%
0
6.93333333333333%
7
18%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
18

Prisutnost na glasanjima

Dragan Čović
90.1960784313726%
90 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %