Klub hrvatskog naroda

 

 

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

FBiH-HR
51%
51
34.6666666666667%
35
51%
Klub hrvatskog naroda
FBiH-HR
51

Prisutnost na glasanjima

FBiH-HR
93.921568627451%
94 %
93.4998100606788%
93 %
96.6268811624286%
Klub bošnjačkog naroda
FBiH
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

13. 6. 2022
Zlatko Miletić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
13. 5. 2022
Marina Pendeš je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
Lidija Bradara je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
14. 4. 2022
Zlatko Miletić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH, ministar vanjskih poslova BiH 14.4.2022..
23. 3. 2022
Lidija Bradara je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
22. 2. 2022
Zlatko Miletić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
21. 1. 2022
Marina Pendeš je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH 21.1.2022..
Marina Pendeš je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH 21.1.2022..
Marina Pendeš je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 21.1.2022..
30. 6. 2021
Lidija Bradara je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.