Osnovne informacije

:
: Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine
: Vojna akademija
: 58 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

13. 5. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
21. 1. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH 21.1.2022..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH 21.1.2022..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 21.1.2022..
29. 6. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
26. 5. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
10. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH 10.3.2021..
4. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
9. 2. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
11. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Marina Pendeš
17%
17
6.93333333333333%
7
18%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
18

Prisutnost na glasanjima

Marina Pendeš
93.1372549019608%
93 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %