12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 10. 2020
objavljeni podaci: 8. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Imenovanju prvog kandidata sa rang-liste Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, a to je Hrvoje Tvrtković - Imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - Izvještaj o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-50-16-1094-5,2a/20 od 28. 9. 2020; - Prvi krug