12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 10. 2020
objavljeni podaci: 8. 10. 2020

Glasanje

Odbijen

Glasanje o inicijativi Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u zakonski najkraćem mogućem roku od godinu dana od usvajanja ove inicijative u DN PS BiH, u saradnji s nadležnim organima vlasti, preduzme neophodne radnje s ciljem popunjavanja Granične policije BiH s 309 novih graničnih službenika, br.: 02- 50-6-1399/ 20 od 7.7.2020. - Prvi krug