4. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

3. 6. 2024

Glasanje

proceduri, dakle o tome da li ćemo Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda PSBiH razmatrati po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda - Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16) po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: delegat Kemal Ademović, broj: 02-02-4-1030/24 od 23. 5. 2024. - Prvi krug