3. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 3. 2024

Glasanje

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-166/24 od 17. 1. 2024. i 18. 1. 2024. - Prvi krug (Poništeno)