3. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 3. 2024

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 3. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Koristim priliku da svim damama, građanka BiH, čestitam 8. mart, Dan žena, kao i svim građanima i građanima BiH islamske vjeroispovijesti nastupajući mjesec Ramazan. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti, predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajuća i članovi Vijeća ministara BiH. Sjednici prisustvuje svih 15 delegata – 5 iz bošnjačkog, 5 iz hrvatskog i 5 iz reda srpskog naroda. Za 3. hitnu sjednicu predlažem sledeći Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-532/24 od 07.03.2024. godine; 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, drugo čitanje, predlagač: Vijeće ministara, broj: 01,02-02-1-166/24 od 17.01.2024. godine i 18.01.2024. godine Dobili ste dnevni red 3. sjednice Doma naroda. Da li se neko javlja za riječ? Delegat Zlatko Miletić, izvolite.

Hvala ljepo predsjedavajući. Želim zaista na početku, da ne bi gubio previše vremena, da vas sve srdačno pozdravim, naravno, kolegice i kolege. Vas trojicu imam nešto da zamolim, iako sam to napisao i to je u skladu sa našim Poslovnikom, članom 61., ali ću vas zamoliti da ipak vas trojica to artikulišete, ali prije nego što krenem na to hoću prvo vama trojici, naravno i Zastupničko domu, da se zahvalim na promptnosti, bez obzira kakva će danas diskusija biti o ovim tačkama dnevnog reda, vjerovatno će biti i određenih primjedbi, ali ne želim zaista na bilo koji način da narušim atmosferu koja mislim da će u konačnici rezultovati sa ovim, da će današnja sjednica Doma naroda biti uspješna. Zašto sam se u stvari javio? Da se jednostavno konotiram na Vašu čestitku kad je u pitanju 08.03. mart, ožujak, kako god hoćete, i da svim našim damama, ženama, djevojkama, koje slave današnji praznik, da iskoristim priliku da ga čestitam, a da mi vi dozvolite jednu minutu da vam nešto pročitam. Rada, Fuada, Neda, Sumeja, Milica, Ljiljana, Sadžida, Jasmina, Alma, Sanela, Suada, Kada, Miralema, Nizama, Aida, Amra i Selma su žene koje su u zadnjih dvije i po godine izgubile život zbog nasilničkog ponašanja i ja vas zaista molim da ne bi ovo formalizirao, da ne bi sad stvarali neke dodatne probleme, a danas ćete biti prvenstveno vas trojica u prilici da vjerovatno se obraćajte i medijima, dajte da ovaj današnji dan iskoristimo da napravimo jedan apel svim nadležnim institucijama u BiH da zaista se ozbiljno pozabave ovim pitanjem i da se zaustavi nasilje nad ženama u BiH. Naravno, nadam se da će sve ostale kolegice i kolege se priključiti tome jel zaista nema bilo kakav politički razlog da nas 15 danas nakon završetka ove sjednice zaista se obratimo nadležnim institucijama i apelujemo da se konačno prekine sa nasiljem nad ženama. Hvala vam lijepo predsjedavajući.

Hvala gospodinu Miletiću. Obzirom da nemam dalje prijavljenih konstatujem da smo, da je dnevni red, koji je dostavljen, dakle, da je prihvaćen i da nastavljamo sa implementacijom. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Zatvaram raspravu. Glasamo o Zapisniku sa 1. hitne sjednice Doma naroda PS BiH. Prisutno 15 – za 14, protiv nema, suzdržan 1. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 1. hitne sjednice Doma naroda PS BiH. Sad se izjašnjavamo o Zapisniku sa 2. hitne sjednice Doma naroda PS BiH. Prisutno 15 – za 14, nema protiv, 1 suzdržan. Konstatujem da smo usvojili Zapisnik sa 2. hitne sjednice Doma naroda PS BiH. Prelazimo na realizaciju tačke dva, Ad. 2. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-532/24 od 07.03.2024. godine

Dobili ste zahtjev za razmatranje Prijedloga zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Riječ dajem predlagaču Zakona, ministar Bunoza. Izvolite.

Davor Bunoza

… ja vas pozdravljam. Evo ja predlažem da se ovaj Zakon razmatra u žurnoj proceduri s obzirom da su ispunjene zakonske pretpostavke, budući da se radi o Zakonu koju je prioritet na putu ka EU i da će nastupiti štetne posljedice za BiH ukoliko se ne uvaži ovaj Zakon. Hvala lijepa.

Hvala ministru. Otvaram raspravu o proceduri donošenja Zakona. Delegat Šefik Džaferović. Izvoli.

Gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege delegati, dame i gospodo, sve vas pozdravljam. Odmah na početku želim da kažem da očekujem da BiH dobije 21. marta status države pregovarača ili države kojoj je odobreno otvaranje pregovora za članstvo u EU, to je u interesu BiH, to je u interesu svih nas koji živimo u BiH. Međutim, kada ispunjavamo uvjete za otvaranje pristupnih pregovora onda moramo biti ozbiljni, moramo biti odgovorni i moramo te uvjete ispuniti onako kako se od nas traži. Slijedom te logike opozicija, SDA konkretno, je u Predstavničkom domu predložila ovaj Zakon prije izvjesnog vremena i taj Zakon je ignoriran od strane Predstavničkog doma, čekalo se da Vijeće ministara usvoji prijedlog zakona i da taj Zakon razmatra. Zbog tog razloga ja neću moći podržati hitnu proceduru, neću moći podržati ni Zakon, nadam se i ostali članovi Kluba, ali neću biti ni protiv, jer i veliki je interes da BiH otvori pristupne pregovore, dakle biću suzdržan, sačuvat ću ili sačuvaćemo svoj vlastiti dignitet, dostojanstvo, nećemo dati da se tako olako prelazi preko prijedloga koji dolaze ovdje u Parlament, da se oni ignoriraju, da se čeka prijedlog koji će doći od Vijeća ministara, pa se zakaže sjednice. Dakle, iz tog razloga i iz puno drugih razloga o kojima ću govoriti kada otvorimo raspravu o suštini ovoga Zakona, ja ću biti suzdržan. I još jedan detalj, mislim kada pišete ove dokumente vodite računa šta pišete. Dakle, piše Vijeće ministara, Ministarstvo pravde – Predlažemo da Parlamentarna skupština BiH razmatra Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini BiH, novi usaglašen tekst itd., po žurnom zakonodavnom postupku shodno odredbama člana 134. stav (1) Poslovnika Zastupničkog doma i članka, kako piše ovdje, 125. stavak (1) Poslovnika Doma naroda PS BiH. 124., ne 125., dakle 124-i govori o hitnoj proceduri, a 125-i našeg Poslovnika govori o zakonima koji su vezani za evropski put, pa malo pripazite, ovaj, jer ipak ovo mora biti do kraja ozbiljno, pa i u tom segmentu. Toliko, hvala vam.

Hvala. Za riječ se javila delegatkinja Marina Pendeš. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Obzirom da je za HDZ BiH neosporan evropski put BiH mi ćemo u potpunosti podržati ovaj žurni postupak, jer smatramo da je što prije potrebno i ne treba nam nikakav alibi da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom. Hvala.