13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

31. 1. 2024

Glasanje

Davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma iz tačaka 14. do 20. uključujući i tačku 20. dnevnog reda - Prvi krug