13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

31. 1. 2024

Stenogram

Kemal Ademović

Dame i gospodo, delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 13. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti, predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajuća i članovi Vijeća ministara BiH, predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici prisustvuje 15 delegata – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz reda srpskog naroda. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 155. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnog redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam vas da ste zajedno sa pozivom za 13. sjednicu Doma naroda, da su upućeni pozivi u vezi sa procedurom dostavljanja delegatskih pitanja. Navedeni dopis… obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 13. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH također je upućeno i predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH i Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegat Želimir Nešković pitanje je upućeno predsjedavajućoj Vijeća ministara gospođi Borjani Krišto, delegat Šefik Džaferović pitanje upućeno Vijeću ministara BiH, delegat Džemal Smajić ministru komunikacija i prometa BiH. Delegat Zlatko Miletić je 30.01.2024. godine dostavio dopis kojim tražim od nadležnih institucija da dostave odgovor na postavljena delegatska pitanja za koja nije dobio odgovor. S tim u vezi želim da vas obavijestim i delegata Zlatka Miletića, kao i ostale, da smo dana 16.01.2024. godine uputili urgenciju svim nadležnim institucijama koje nisu blagovremeno dostavile odgovore na postavljena delegatska pitanja da to urade u najkraćem roku. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika najave za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavljene su predsjedavajućoj Vijeća ministara i onom članu Vijeća ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti na to da smo obavještenje uputili i Javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine radi osiguravanja direktnog TV prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika Doma naroda. Sada prelazimo na postavljanje usmenih delegatskih pitanja i davanje odgovora. Riječ dajem delegatu Želimiru Neškoviću. Izvolite.

Želimir Nešković

Zahvaljujem predsjedavajući Kolegijuma. Uvažene, uvaženi članovi Kolegijuma, delegati, kolege Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajuća i predstavnici Savjeta ministara BiH, uvaženi gosti, zaposlenici institucija BiH, prije svega, želim da vas pozdravim i da svoje pitanje uputim predsjedavajućoj Savjeta ministara, gospođi Borjani Krišto. Poštovani, u skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, postavljam svoje delegatsko pitanje: Na osnovu kojih odredbi zakona je Savjet ministara BiH imenovao v.d. rukovodioce sljedećih agencija: Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Agencije za antidoping kontrolu, Agencije za rad i zapošljavanje, zamjenika direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i tako dalje? U svim rješenjima koja su objavljena u „Službenom listu“ piše da se rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti donosi na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara, dakle, naveden je samo propis o nadležnosti za donošenje akta, u pomenutim rješenjima nisu navedene odgovarajuće odredbe zakona kojima se reguliše imenovanje navedenih kadrova, materijalni propisi. Član 55.a. Zakona o upravi BiH glasi – Nakon isteka mandata ministra i zamjenika ministra, rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca samostalne upravne organizacije, rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca upravne organizacije u sastavu ministarstva i rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca drugih institucija BiH osnovanih posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave njihova prava, obaveze i ovlašćenja ostaju na snazi do novog imenovanja na tu dužnost. Organ nadležan za imenovanje rukovodilaca samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu ministarstva i rukovodilaca drugih institucija BiH osnovanih posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave u slučaju prestanka mandata imenovanih rukovodilaca iz razloga koji nije istek vremena na koji je imenovano, imenovaće vršioca dužnosti radi obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja institucije samo ako je zamjenik rukovodioca spriječen da obavlja svoju dužnost. Dakle, iz navedenog proizilazi da v.d. rukovodioci pomenutih agencija nisu imenovani u skladu sa članom 55.a. Zakona o upravi BiH čime je prekršen Zakon, najvjerovatnije da bi se prije vremena imenovali pojedini stranački kadrovi. Hvala.

Hvala delegatu Neškoviću. Molim predsjedavajuću Vijeća ministara da da odgovor. Hvala.

Borjana Krišto

Hvala ljepa. Poštovani predsjedatelju gospodine Ademoviću, uvaženi dopredsjedatelji gospodine Čoviću i Špiriću, kolegice i kolege izaslanici Doma naroda Parlamentarne skupštine, članovi Vijeća ministara, suradnici, poštovani mediji i svi koji ste nazočni na današnjoj sjednici sve vas srdačno pozdravljam. Na samom početku želim se zahvaliti uvaženo izaslaniku Neškoviću na postavljenom pitanju, istina ovo postavljeno pitanje imali smo i kroz, čini mi se, jednu od ranijih sjednica, možda ne ovog Doma, ali u svakom slučaju Zastupničkog doma. Stoga želim reći na pitanja koja ste Vi postavili, a na neki ste način i potvrdili zapravo što je zakonska obveza, želim reći da Vijeće ministara BiH rukovoditelje, kao i zamjenike rukovoditelja u institucijama BiH imenuje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, a to su Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o upravi BiH, Zakon o ministarskim imenovanjima i imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH, u Bosni i Hercegovini, kao i temeljem odredbi posebnih zakona temeljem koga su osnovane određene, odnosno posebne agencije i institucije koje su u sastavu Vijeća ministara. U agencijama koje ste spomenuli, a u pitanju su Agencija za antidoping kontrolu i Agencija za rad i upošljavanje, vršitelji dužnosti rukovoditelja agencije imenovani su između ostalog da bi se upravo spriječio nastanak posljedica u svezi sa ne funkcioniranjem same agencije, jer nije imao tko da rukovodi agencijom u tom trenutku. Agencija za antidoping kontrolu nema zamjenika rukovoditelja, a Agencija za rad i upošljavanje zamjenica ravnatelja je bila spriječena da obavlja svoj posao, u obavljanju svojih dužnosti. Pa tako u tom smislu je Vijeće ministara imenovalo vršitelje dužnosti rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja do okončanja javne natječajne procedure, znači, a najduže na mandatno razdoblje od tri mjeseca. Hvala vam lijepo.

Hvala predsjedavajuća. Delegat Nešković, jeste li zadovoljni odgovorom?

Zahvaljujem se predsjedavajućoj, gospođi Krišto. Djelimično sam zadovoljan, volio bih da dobijem ovaj odgovor u pisanoj formi, ako nije problem.

Hvala. Molim predsjedavajuću da u pismenoj formi dostavi odgovor. Prelazimo na sledećeg delegata, riječ dajem delegatu Šefiku Džaferoviću.

Gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege delegati, predsjedavajuća i članovi Vijeća ministara, dame i gospodo. Moje delegatsko pitanje se tiče bilateralnih odnosa između BiH i Republike Srbije i između BiH i Republike Hrvatske. Pitanje je upućeno Vijeću ministara BiH i glasi: Šta je Vijeće ministara BiH u toku 2023. godine konkretno uradilo na rješavanju neriješenih otvorenih pitanja između BiH i Republike Srbije i BiH i Republike Hrvatske? Kratko obrazloženje, brojna su neriješena otvorena pitanja između BiH i Republike Srbije i Republike Hrvatske, kao što su pitanje zaključenja ugovora o državnoj granici, imovine, socijalnih prava građana BiH, pristupa BiH otvorenom moru, korištenja vodnih resursa BiH, odnosa prema prošlosti, zaštite i pružanja utočišta osuđenim, osumnjičenim za ratne zločine, odlaganje otpada Trgovska gora, je li tako, i slično. Ova pitanja moraju biti praćena i njihovo rješavanje poticano svakodnevno od institucija BiH. Hvala vam.

Hvala delegatu Džaferoviću. Molim predstavnika ili predsjedavajuću Vijeća ministara da da odgovor.

Borjana Krišto

Hvala ljepa uvaženi izaslaniče Džaferoviću. Prije svega zahvaljujem se na pitanju koje, kao što ste i sami kazali zapravo u njegovom obrazloženju, je dosta opširno, ono se odnosi na aspekt što je to Vijeće ministara uradilo po pitanju koja je, po pitanju zapravo otvorenih pitanja između BiH i Republike Hrvatske, kao i između BiH i Republike Srbije, o ono se odnosi i na pitanja koja reguliraju državnu granicu, imovinu, socijalna pitanja, pitanja korištenja i pristupa ovaj prirodnih resursa, naravno odnosa prema prošlosti i tako. Ono što Vam mogu kazati u ime institucije Vijeća ministara BiH da kroz bilateralne susrete i kroz druge vidove naše suradnje ispred institucije Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije razgovaramo o svim otvorenim, znači, i bitnim pitanjima, kao što su i pitanja granice, socijalnih prava, imovine i drugih pitanja, koje ste Vi pobrojali, koja su zapravo u nadležnosti različitih resora unutar institucije Vijeća ministara. Na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske sva otvorena pitanja između ove dvije zemlje su stavljena konsenzusom na dnevni red, o njima se raspravljalo i u konačnici su zaduženi resori sa obje strane da rade na rješavanju istih pitanja. O konkretnim zapravo stvarima po rješavanju određenih pitanja ja konkretan odgovor u ovom trenutku ili detaljniji ne mogu dati dok ne dobijemo odgovor od strane svakog resora po pojedinačno ovom pitanju. Zahvaljujem se na razumijevanju, a stojimo da dispoziciji za upite i po detaljnim odgovorima u ime svakog resora. Hvala.