12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

28. 12. 2023

Glasanje

Prijedlogu zaključka - Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja člana Nezavinsog odbora za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, broj: 01,02-34-1-2607/23 od 13. 12. 2023; - Prvi krug