12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

28. 12. 2023

Stenogram

Molim vas da zauzmete svoje pozicije da krenemo. Dame i gospodo, delegati, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 12. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti, predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajuća i članovi Vijeća ministara BiH, predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH i Centralne izborne komisije BiH. Sjednici prisustvuje 14 delegata, pet iz reda bošnjačkog naroda, pet iz reda hrvatskog naroda i četri iz reda srpskog naroda. Delegat Želimir Nešković iz opravdanih razloga nije u mogućnosti prisustvovati sjednici. Želim da naglasim svim delegatima da je naša prvenstvena ustavna i poslovnička obaveza prisustvovanje sjednicama komisija i sjednicama Doma naroda PSBiH. Ovo napominjem iz razloga što se pojavljuje problem nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na pojedinim sjednicama komisija. Prije početka sjednice želim vas još jednom obavijestiti da je Kolegij Doma naroda radeći kao komisija na osnovu člana 75. stav (3) i člana 76. stav (2) Poslovnika Doma naroda postigao saglasnost o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, drugo čitanje, predlagača Predstavničkog doma broj: 2-02-1-945/23 od 07.07.2023. godine i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, drugo čitanje, predlagač Predstavnički dom, broj: 02-02-1-701/23 od 26.07.2023. godine čime se predmetni prijedlozi zakona smatraju usvojenim u drugom čitanju. Još jednom koristim priliku da se zahvalim kolegama iz Kolegija. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivima za 12. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi s procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 12. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH i Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika, najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su – delegat Sredoje Nović pitanje upućeno predsjedavajućoj Vijeća ministara, delegat Dženan Đonlagić pitanje upućeno ministru finansija i trezora, delegat Džemal Smajić pitanje upućeno predsjedavajućoj Vijeća ministara, delegatkinja Marina Pendeš pitanje upućeno ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, delegat Zlatko Miletić pitanje upućeno predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika, ove najave dostavljene su predsjedavajućoj Vijeća ministara i onom članu Vijeća ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavještenje Javnom radio-televizijskom servisu BiH radi osiguravanja direktnog TV prijenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Sada prelazimo na postavljanje delegatskih pitanja i davanja odgovora. Riječ dajem delegatu Sredoju Noviću. Izvolite.

Uvaženi članovi Kolegija, poštovana predsjedavajuća i članovi Savjeta ministara, kolegice i kolege, sve vas iskreno pozdravljam. Prije nego što postavim ovo delegatsko pitanje ja bih samo zamolio da se, ako stigne Savjet ministara, da mi odgovore na prethodno postavljeno moje delegatsko pitanje još iz oktobra mjeseca, 2. oktobra. Usmeno sam postavio to pitanje, pa samo onda 10.10. takođe poslao pismeno i evo do danas nisam dobio odgovor na to pitanje. Da li je to zauzeto ili slučajno da ne mogu postići saglasnost da Izvršni obaveštajni odbor da odgovor, ne znam, ali bih zamolio zaista da dobijem odgovor na ovo pitanje. Mislim da je evo dva i po, gotovo tri mjeseca, isuviše mnogo. A sada da postavim ovo delegatsko pitanje. U skladu sa članom 155. i 156. Poslovnika Doma naroda pitam predsjedavajuću Savjeta ministara i predsjednicu Izvršnog obavještajnog odbora: – Da li ste možda procjenjivali koje su posljedice hapšenja predsjednika suda BiH Ranka Debevca i bivšeg direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH – Osmana Mehmedagića na pravosudni sistem BiH? Da li ste tražili od Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH hoće li dalje operativno sagledavati do kog nivoa je bio uticaj Obavještajno-bezbjednosne službe na djelovanje pravosudnog sistema u BiH? Ovih dana smo informisani od strane glavnog tužioca BiH, Milanka Kajganića da su predsjednik Suda, gospodin Debevec, i bivši direktor Obavještajno-bezbjednosne, gospodin Osman Mehmedagić uhapšeni, da im je određen pritvor zbog nezakonitog prisluškivanja sudija Suda BiH i zaposlenih u Tužilaštvu BiH koji su radili u određenim istragama i predmetima. Postavlja se pitanje na koliko predmeta su imali uticaj i na koliko sudija i tužilaca, posebno osoblja ovih institucija? Naime, ja ovo pitanje ne postavljam zbog toga što ne znam čije su i do koje mjere nadležnosti i u konkretnom i u drugim slučajevima, ali želim da probudim svijest svih nas, posebno nadležnih organa, da procjenjuju koja je opasnost od ovakvog dešavanja. Riječ je o rušenju u osnovi sistema, posebno pravosudnog i njegovog kredibiliteta. Riječ je o zloupotrebama obavještajne službe koja se nije dogodila u BiH od njenog osnivanja, da li u lične interese, da li u interesu partije pojedinaca itd. Ja, čini mi se da je ovo i rušenje ustavnog poretka ove zemlje. Ako je tačno to sve, hoće li obavještajna služba nastaviti rasvjetljivati dubinu involviranja u prethodni sistem, u pravosuđe obavještajnog sistema i uticati direktno na donošenje odluka u pravosuđu? I samo želim da kažem, ako nismo znali dosada šta je duboka država, čini mi se da sada svi u BiH znamo šta je duboka država. Ovo je duboka država i ovo je duboki kriminal.

Pitam se samo jesu li i duboki kadrovi u pravosuđu u tim institucijama takođe ili su ucjenjivani od strane nečeg drugog? Evo, tražim odgovor na ta pitanja.

Hvala delegatu Noviću. Molim predsjedavajuću Vijeća ministara da odgovori.

Borjana Krišto

Hvala lijepa. Poštovani predsjedatelju gospodine Ademoviću, uvaženi dopredsjedatelji gospodine Čoviću i Špiriću, poštovane i uvažene kolegice izaslanici i izaslanice Doma naroda PSBiH, kolege članovi Vijeća ministara, suradnici, svi nazočni i poštovani mediji. Dozvolite da vas na početku ove sjednice sve srdačno pozdravim i zaželim uspješan rad ove sjednice. Na poseban način želim se zahvaliti uvaženom izaslaniku Noviću na postavljenom pitanju, a naravno i na opasci koju je dao na današnjoj sjednici, a odnosi se na davanje odgovora koji su bili sa ranijih sjednica. Ja bih samo podsjetila uvaženog izaslanika da obveze koje imam kao predsjedateljica Vijeća ministara BiH unutar Izvršnog obavještajnog odbora su obveze koje proizilaze iz članaka 9., 10. i 11., a opet sve temeljem članka 12., 13. i 14. Zakona o Obavještajno- sigurnosnoj agenciji i mogu Vam kazati da temeljem tih ovlasti redovito sazivam sjednice Izvršnog-obavještajnog odbora BiH i na sve sjednice Izvršnog obavještajnog odbora pozivamo direktora, zamjenika direktora i glavnog inspektora Obavještajno-sigurnosne agencije. Na svim tim sjednicama razmatraju se pitanje i po prijedlozima koja dolaze od strane izaslanika, a i naravno koja se odnose na aktuelnu sigurnosnu situaciju unutar BiH. Posljednja sjednica Izvršnog obavještajnog odbora koja je bila zakazana za 20. prosinca 2023. godine na koju su takođe pozvani bili ravnatelj, zamjenik i glavni inspektor OSA-e i na kojoj se trebala razmatrati aktuelna politička situacija i sigurnosna unutar BiH, a između ostalog i pitanja na koje se odnosi, a to su pitanja koja se odnose i na hapšenja predsjednika Suda i na bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije, nije održana zbog neispunjavanja uvjeta poslovničkih, odnosno zbog nepostojanja kvoruma. Tako da ja u ovom trenutku ne mogu vam u ime Izvršnog obavještajnog odbora dati nikakve službene informacije o ovim hapšenjima, kao ni o posljedicama koje ste Vi naveli. Hvala vam ljepa, čim sjednica bude održana, a opet će biti sukladno Poslovniku i zakazana, i ja se nadam održana, dobit ćete odgovor i u pisanoj formi. Hvala vam ljepa.

Hvala predsjedavajuća. Riječ dajem delegatu Dženanu Đonlagiću. Momenat, riječ je tražio delegat Nović, zadovoljstvo odgovorom. Izvolite.

Ma nisam ja tražio riječ, već pripada me to, pa zbog toga. Ali da kažem, meni je žao i zahvaljujem se uvaženoj predsjedavajućoj na korektnom odgovoru zašto nisam dobio ni odgovor na prvo, a ni ovo drugo pitanje. Ja se nadam da to nije svjesna konstrukcija, odnosno opstrukcija od strane pojedinih članova Izvršnog obavještajnog odbora i održavanja tog tako važnog tijela u ovako važnom danu, mjesecima, pa i godinama za bezbjednost ove zemlje. Ovo je prekrupno i političko i bezbjednosno pitanje da čekamo redovne sjednice i da čak i kad se one zakažu, da ona ne dođe neko i da nemamo kvorum. Ja mislim da svi organi i institucije u ovoj zemlji su trebali dosada da održe vanredne sjednice i da razmatraju, ne konkretne predmete, oni nisu uopšte ni važni, neka se tim bave neki drugi ali jeste važno političko pitanje šta se to dešava u pravosudnom sistemu, obavještajno-pravosudnom sistemu ove zemlje. Hvala.

Hvala. Delegat Dženan Đonlagić.