11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

23. 11. 2023

Glasanje

Razrješenje Zorana Petrovića dužnosti - Ostavka Zorana Petrovića na članstvo u Nezavisnoj komisiji za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu zakonom Bosne i Hercegovine, broj: 05/6-34-1-1973/23 od 21.9.2023.; - Prvi krug