10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Herecgovine

Dom naroda

4. 10. 2023

Glasanje

Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma iz tačaka od 8. do 12., uključujući i tačku 12. dnevnog reda - Prvi krug