10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Herecgovine

Dom naroda

4. 10. 2023

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 10. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH, te predstavnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost. Svi koji su prisutni srdačno pozdravljam. Sjednici prisustvuje 12 delegata – 5 iz Uključite mikrofon predsjedavajući….

Uključen je mikrofon, dakle – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog i 3 iz reda, sad 4, dakle, iz srpskog naroda. Imamo kvorum. U skladu sa članom 155. Poslovnika, a na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 10. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 10. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH i generalnom sekretaru Savjeta ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegat Sredoje Nović uputio je pitanje Savjetu ministara BiH – Izvršnom obavještajnom odboru, delegat Ilija Cvitanović uputio je pitanje u usmenoj formi ministru inostranih poslova BiH Elmedinu Konakoviću i delegat Zlatko Miletić uputio je pitanje u usmenoj formi Ministarstvu inostranih poslova BiH i Predsjedništvu BiH. S obzirom da je članom 155. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH predviđeno da delegat može usmeno postaviti pitanje samo Savjetu ministara BiH odgovor na pitanje upućeno Predsjedništvu BiH zatraže je u pisanom obliku. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavještenje Javnom RTV servisu BiH radi obezbjeđenja direktnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Sada možemo krenuti sa postavljanjem usmenih delegatskih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem delegatu Sredoju Noviću. Izvolite.

Poštovani članovi Kolegija, uvažena predsjednice Savjeta ministara, članovi Savjeta ministara, ministri i svi, kolegice i kolege, ja vas iskreno pozdravljam. Moje pitanje glasi, dana 06.09.2023. godine gospodin Konaković, ministar inostranih poslova BiH, ako je tačno, izjavio je novinarima u Sarajevu da je Obavještajna služba BiH zadokumentovala više od sto slučajeva zloupotrebe prisluškivanje političara, novinara i drugih lica bez naloga suda i da su Tužilaštvu BiH proslijeđeni dokazi koji govore o zloupotrebi bivšeg direktora ove Agencije, gospodina Osmana Mehmedagića. Ako je to tako ja samo postavljam pitanje – Da li je gospodin Konaković obavijestio o ovome Izvršni obavještajni odbor, da li je to razmatrano na Izvršnom obavještajnom odboru i da li su podaci dobiveni od Obavještajne službe zvanični, zvaničnim putem stigli ili ne i jesu li podaci ustupljeni Tužilaštvu BiH? Zašto to pitam? Pitam iz prostog razloga što ako smo opredjeljeni da gradimo neku pravnu državu u ovoj zemlji, ako smo opredjeljeni da održavamo autoritet i gradimo autoritet institucija ove zemlje, onda bismo morali dati i odgovor je li ovo tačno ili nije. Ovo je jedna od najtežih optužbi koje sam ja čuo za poslednjih nekoliko godina da je u jednoj zemlji moguće da je više od sto lica bilo zloupotrebljeno u prisluškivanju od strane zvanične, zvaničnika jedne službe. Ako to je tako onda se, interesuje me, a vjerujem i javnost, da li je ovo razmatrano na Izvršnom obavještajnom odboru, koji je nadležan za ovo i da li je, da li su doneseni kakvi zaključci, odnosno jesu li podaci ustupljeni Tužilaštvu BiH, koje očigledno do danas nije reagovalo oko toga? Hvala.

Zahvaljujem. U ime, ko može dati iz Obavještajnog komiteta odgovor? Predsjedavajuća, gospođa Borjana Krišto. Izvolite.

Borjana Krišto

Hvala ljepa. Poštovani predsjedavajući Špirić, uvaženi dopredsjedavajući gospodine Čoviću, Ademoviću, uvažene izaslanice, izaslanici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, članovi, kolegice i kolege ministri Vijeća ministara sa suradnicima, poštovani predstavnici medija dozvolite da vas, prije svega, sve srdačno pozdravim na ovoj sjednici Doma naroda. Poštovani i uvaženi izaslaniče Noviću, prije svega, zahvaljujem na Vašem postavljenom pitanju, ali ja ću krenuti ovako sa odgovorom. Ja znam da Vi kao izaslanik sa dugogodišnjim iskustvom i kao čovjek koji ste radili u procedurama u smislu postavljenog pitanja znate jako dobro, ovaj, na kako i na koji način doći do ovog odgovora. Kada ovo govorim onda mislim prvenstveno na način da ste postavili pitanje prema Vijeću ministara, a znam da znate i svoje poslovničke mogućnost na koji način se postavljaju sukladno Poslovniku pitanja prema Vijeću ministara i prema svakom pojedinačno ministru, ovdje pitanje glasi na Vijeće ministara, odnosno Izvršni obavještajni odbor. Ja Vam mogu reći da u ovom trenutku ja na ovakav način ne mogu delegirati ovo pitanje, izuzev ukoliko se Vi slažete na današnjoj sjednici da kažete da ovo pitanje delegiramo na Izvršni obavještajni odbor ili da ga pošaljete u pisanoj formi, da ga stavimo na sjednicu Izvršnog obavještajnog odbora, jer danas u ovom trenutku ja u ime Izvjršnog obavještajnog odbora ne mogu dati nikakav službeni odgovor. Nadam se, evo stojim na raspolaganju kako bismo poštovali procedure i kako bismo dobili odgovor u skladu sa procedurama, evo ja u ovom trenutku očekujem od Vas ili da proslijedite pitanje u pisanom obliku na Izvršni obavještajni odbor kako bi se sukladno procedurama i Poslovniku našlo na sjednici Izvršnog obavještajnog odbora i utvrdilo odgovor i uputilo prema Vama kao poslaniku. Evo, hvala Vam za razumijevanje.

Zahvaljujem predsjedavajućoj, gospođi Krišto. Da li je delegat Nović zadovoljan dobijenim odgovorom?

Bilo bi zaista interesantno da kažem da sam zadovoljan sa odgovorom, a pisano, ovo pitanje je i poslato Vama u pisanoj formi, ovo nije pitanje koje ja danas postavljam ovdje, a Vi odgovarate, ono je poslato Savjetu ministara i očekivao sam da je Izvršni odbor i sa i bez mog pitanja to pitanje razmotrio. Ovo nije pitanje o pošumljavanju Bjelašnice ili Jahorine, ovo je pitanje duboko zadire u ustavnost, zakonitost jedne zemlje. Drugo, znamo da je gospodin Konaković, evo koji je sada ovdje prisutan, to izjavio. Ja moram da kažem da do danas nisam čuo ni stav Obavještajne službe, o Tužilaštvu da ne govorim, koje je javno reklo da nije zaprimilo nikakvo, ovaj, nikakav zahtjev. Ako ovo ovako nastavimo raditi u ovoj zemlji nemojte niko da bude, izađe i javno kaže da se zalaže za pravnu državu, ovdje neće biti pravne države ko zna kada, vjerovatno svi koji ovdje sjedimo, izuzimajući ovog mladog svijeta kojeg ima, neće to dočekati. Naravno, da ću očekivati i da tražim, tražim da Izvršni obavještajni odbor se jasno odredi oko ovog pitanja, jer hoću da znam jesu li to podaci tačni, jesu li podaci Obavještajne službe ili su podaci pojedinaca iz Obavještajne službe koji daju svoja viđenja o nekim krupnim državnim pitanjima u ovoj zemlji. Hvala.

Zahvaljujem delegatu Noviću. Riječ dajem delegatu Iliji Cvitanoviću. Izvolite.

Poštovani predsjedatelju, zamjenici, kolegice i kolege, gospođo predsjedateljice Vijeća ministara, ministri sve vas najsrdačnije pozdravljam, kao i sve ostale goste na današnjoj sjednici Doma naroda. Pitanje upućujem ministru vanjskih poslova, gospodinu Elmedinu Konakoviću. Poštovani ministre Konakoviću cijeneći diplomatske napore koje Vi osobno i Vaše ministarstvo činite na vraćanju povjerenja Bosni i Hercegovini u međunarodnim krugovima ovim putem želim odati priznanje na zauzimanju i dosadašnjim ostvarenim aktivnostima u 2023. godini. Međutim, s obzirom na posljedice globalnih konflikata koje se osjećaju kod nas u BiH, a posebno na recentne događaje na Kosovu i našem širem okruženju gdje je očito da je određenim krugovima stalo da se dodatno destabilizira stanje i u samoj BiH moje pitanje Vama odnosi se na rezultate Vašeg Ministarstva u sektoru ekonomske diplomacije. Naime, u Ministarstvu vanjskih poslova unutar Sektora za bilateralne odnose djeluje i Odjel za ekonomsku diplomaciju, glavni partneri Odjela za ekonomsku diplomaciju su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dvije entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH, te Agencija za unapređivanje stranih investicija u BiH – FIPA i Vanjskotrgovinska komora BiH, te dvije gospodarske entitetske komore, a u Strategiji vanjske politike BiH za razdoblje 2018 – 2023. godina što, usput budi rečeno, znači da naznačeno razdoblje za provedbu Strategije istječe za par mjeseci navodi se između ostalog i sljedeće: „Sigurnost i stabilnost BiH preduvjet je za jačanje ekonomske aktivnosti i poboljšanje životnog standarda što ujedno vodi unapređivanju vanjskopolitičke pozicije i ugleda BiH u svijetu.“ Strategija stranica broj 5. „Učinkovitost ekonomske diplomacije uvjetovana je internim reformskim procesima, ali od jednake važnosti je i vanjskopolitički aspekt koji podrazumijeva promidžbu postignutog napretka kroz javnu diplomaciju, pronalaženje adekvatnih tržišta za izvoz iz BiH, te privlačenje kvalitetnih stranih ulagača. Aktivnosti ekonomske diplomacije BiH podrazumijevaju sinkroniziranu koordinaciju djelovanja institucija BiH u čiju nadležnost spada izrada dokumenata kojima se promovira izvoz, privlačenje stranih investicija, razvojni potencijali postojećih sektora gospodarstva i industrije i Ministarstva vanjskih poslova BiH, te diplomatsko-konzularne mreže BiH.“ Strategija na stranici broj 9. Molim Vas da se u pisanom obliku i detaljno obrazložen dostavi odgovor na sljedeće pitanje: Što je Ministarstvo vanjskih poslova BiH u Vašem mandatu poduzelo i kakve je rezultate ostvarilo u polju ekonomske diplomacije s obzirom na jačanje ekonomske aktivnosti aktera u BiH koji će usljed unapređenja vanjskopolitičke pozicije i ugleda BiH u svijetu moći konkretno nastupiti na međunarodnim gospodarskim tržištima, primjerice: a. Kako uskladiti s vanjskim tržištima i uspostaviti standarde za određene proizvode i usluge koji će unapređenjem pozicije i ugleda BiH u svijetu rezultirati jačanjem izvoza, privlačenjem inozemnih investitora i razvojem domaćih potencijala u postojećim sektorima u BiH? b. Pronalaženje adekvatnih tržišta za izvoz iz BiH, primjer kako pomoći proizvođaće primarne poljoprivredne proizvodnje poput npr. proizvođača jagodičastog voća u BiH? Na informaciju da znate da u ovom trenutku desetine miliuna maraka ovoga voća stoji ne izvezeno iz BiH zbog poremećaja na tržištu. c. Osposobljavanja diplomatskog i pomoćnog osoblja za učinkovito djelovanje sukladno načelima i parametrima ekonomske diplomacije i d. Analizu stanja i usklađivanje novih ciljeva vanjske politike BiH u kojoj bi ekonomska diplomacija trebala imati jednu od ključnih pozicija i na temelju kojih pokazatelja, odnosno kakvu ulogu će imati ekonomska diplomacija u vanjskoj politici BiH nakon 2023. godine? Zahvaljujem.

Hvala kolegi Cvitanoviću. Ja bi molio ostale kolege delegate, namjerno nisam upozoravao na vrijeme, ali da se držimo Poslovnika i vremena za postavljanje pitanja. Riječ sada ima uvaženi ministar Elmedin Konaković. Izvolite.