10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Herecgovine

Dom naroda

4. 10. 2023

Glasanje

Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu - Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-1784/23 od 11. 8. 2023; - Prvi krug