10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Herecgovine

Dom naroda

4. 10. 2023

Glasanje

Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (drugo čitanje) - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02- 02-1-945/23 od 7. 7. 2023; - Ponovljeno (Prvi krug)