9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

6. 9. 2023

Glasanje

amandmanu I delegata Šefika Džaferovića - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I. (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 02-02-1-1424/23 od 1. 8. 2023. - Prvi krug