8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

30. 8. 2023

Glasanje

Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, Protokola i amandmana na sporazum iz tačaka od 18.do 20. uključujući i tačku 20. dnevnog reda - Prvi krug