5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

31. 5. 2023

Glasanje

Prijedlogu odluke o imenovanju članova Parlamentame skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, - Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentame skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentame skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-930/23 od 18. 4. 2023; - Prvi krug