5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

31. 5. 2023

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 5. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti, predsjedavajuća i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajuća i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Kancelarije za reviziju institucija BiH, Agencije za poštanski saobraćaj BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju i parlamentarnog vojnog povjerenika. Sve koji su prisutni, ministre iz Savjeta ministara, srdačno pozdravljam i imamo najavu da će se predsjedavajuća Borjana Krišto priključiti radu ove, a došla je evo, srdačno pozdravljamo, dakle, predsjedavajuću i sve ministre iz Savjeta ministara. Sjednici prisustvuje 15 delegata – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz reda srpskog naroda. Tako da možemo danas donositi punopravne i punovažne odluke. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 5. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 5. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH i generalnom sekretaru Savjeta ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegat Šefik Džaferović za Savjet ministara BiH, delegat Ilija Cvitanović za ministra bezbjednosti BiH, delegatkinja Marina Pendeš za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, delegat Zlatko Miletić za predsjedavajuću Savjeta ministara BiH i delegat Džemal Smajić za predsjedavajuću Savjeta ministara BiH i Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH i onom članu Savjeta ministara BiH na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavještenje Javnom RTV servisu BiH radi obezbeđivanja direktnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Želim vas obavijestiti da smo od Savjeta ministara zatražili da nam odgovore na delegatska pitanja dostavljena na 4. sjednici Doma naroda u skladu sa članom 159. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavi u pisanoj formi u roku od 30 dana. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih delegatskih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem delegatu Šefiku Džaferoviću. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, koleginice i kolege delegati/izaslanici, poštovana predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, dame i gospodo. Moje pitanje se upućuje Vijeću ministara BiH, ovdje je predsjedavajuća nadam se da ćemo danas čuti odgovor, a pitanje glasi – Koje je sve odluke Vijeće ministara BiH do sada donijelo, a koje se odnose na Istočnu i Južnu plinsku interkonekciju? Mogli smo čuti u javnosti različite interpretacije jedne od posljednjih sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj se odlučivalo o tome i ja želim da tačno znam kakva je odluka kada je u pitanju Istočna i kakva je odluka kada je u pitanju Južna plinska interkonekcija, jer iz toga možemo iščitavati razne stvari i razne trendove u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo.

Zahvaljujem kolegi Džaferoviću. Riječ ima predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, gospođa Borjana Krišto. Izvolite.

Borjana Krišto

Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući, gospodine Špiriću, poštovani dopredsjedavajući gospodine Čoviću i Ademoviću, uvažene kolegice i kolege izaslanici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, uvažene kolegice i kolege članovi Vijeća ministara, poštovani gosti, predstavnici medija sva vas srdačno pozdravljam na ovoj sjednici i želim vam uspješan rad sjednice. Što se tiče uvaženog izaslanika Šefika Džaferovića takođe zahvaljujem se na postavljenom pitanju i želim ukazati na sljedeće stvari što je uradilo Vijeće ministara BiH. Na svojoj 11. redovitoj sjednici, održanoj 11. svibnja 2023. godine, Vijeće ministara je razmatralo materijale koji se odnose na Istočnu i Južnu interkonekciju. Vijeće ministara je u kontekstu toga zadužilo, kad je u pitanju Istočna interkonekcija zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da Predsjedništvu BiH dostavi prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izgradnji plinovoda, nova istočna interkonekcija BiH i Republike Srbije, uz prijedlog Vijeće ministara je utvrdilo da za potpisnika sporazuma je određen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te je odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora. Što se tiče Južne interkonekcije Vijeće ministara je razmatralo i dalo punu potporu projektu Južna interkonekcija BiH i Republike Hrvatske, te pozvalo Vladu Federacije BiH da žurno predloži Parlamentu Federacije BiH da donese zakonsko rješenje u cilju ubrzanja i realizacije aktivnosti na projektu Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa.

Gospodine predsjedavajući odgovor je onakav kakav smo čuli i iz tog odgovora možemo zaključiti da je Vijeće ministara BiH postupilo različito u odnosu na dvije ove plinske interkonekcije. Kada je u pitanju Istočna ušlo se u formalno-pravnu proceduru zaključivanje sporazuma sa Republikom Srbijom, zaduženo je nadležno ministarstvo da Predsjedništvu BiH dostavi prijedlog na odluku, to je formalna procedura. A u pogledu Južne interkonekcije data je podrška projektu, što formalno-pravno ne znači ništa i pozvana Vlada Federacije da donese odgovarajuće zakonsko rješenje kada je u pitanju ta interkonekcija, što opet formalno-pravno ne znači ništa. Dakle, nije istina, a to je javnosti plasirano nakon sjednice Vijeća ministara da se radi o historijskoj sjednici, da je riješena Južna interkonekcija uz Istočnu interkonekciju, dakle, to nije tačno. Iz ovog odgovora, dakle, vidimo da je formalno-pravno, pa možemo kazati i suštinski, ovaj, su potpuno različite odluke Vijeća ministara BiH kada su u pitanju ove dvije interkonekcije. Dakle, Istočna ide, a Južna ima podršku i vidjećemo hoće li ići i pod kojim će uvjetima ići, to su otprilike dometi, pod znacima navoda, te historijske sjednice, kako su ih neki, kako su je neki označavali, Vijeća ministara BiH. Još jedna stvar, poziva se za donošenje zakona o, u Federaciji BiH. Znamo sve o tom zakonu, ali kako stvari stoje nigdje nema zakona o plinu i zakona o energiji BiH koji je preduvjet da bi se uopće moglo ući u realizaciju bilo koje plinske interkonekcije. Ovo je, dakle, istina, ja sam danas postavljajući ovo pitanje i dobijajući odgovor od uvažene predsjedavajuće Vijeća ministara BiH želio da javno na sjednici raščistimo te stvari. Hvala vam lijepo.

Zahvaljujem. Riječ dajem kolegi delegatu Iliji Cvitanoviću.

Poštovani predsjedatelju, zamjenici presjedatelja, predsjednice Vijeća ministara, kolegice i kolege, ministrice i ministri, svi gosti na današnjoj sjednici Doma naroda. Pitanje upućujem ministru sigurnosti. Poštovani gospodine ministre obzirom da je Ministarstvo sigurnosti BiH, između ostalog, nadležno za prikupljanje i korištenje podataka od značaja za sigurnost BiH, organizaciju i usuglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Brčko distrikta BiH u ostvarivanju sigurnosnih zadataka, a u interesu Bosne i Hercegovine, pružanje podrške policijskim tijelima BiH, te školovanje i sturčno usavršavanje kadrova u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz oblasti sigurnosti, a u svezi s očitim porastom opće nestabilnosti i nemira usljed očitih prijetnji za život i sigurnost velikog broja građana BiH i okruženja, koji ne dolaze isključivo iz terorističkih i kibernističkih prijetnji i organiziranog kriminala nego iz opće nesigutnosti i nesigurnosti javnog prometa, u svjetlu nedavnih maloljetničkih ubojstava u susjednoj Srbiji i tragičnog događaja od prije nekoliko dana u Sarajevu u kojem je u prometu ubijena mlada liječnica Azra Spahić, a još najmanje dvije osobe su ozbiljno povrijeđene, ne zanemarujući stotine stradalih u prethodnim razdobljima, pri čemu podsjećam da je BiH na neslavnom trećem mjestu u Evropi po prosječnom broju smrtnih ishoda u prometnim nesrećama, odmah nakon Rusije i Gruzije, te da se značajno povećava broj registriranih motornih vozila u BiH, a da je njihova prosječna starost viša od 16 godina, da se broj poginulih u prometnim nesrećama u BiH u poslednjih nekoliko godina kreće između 220 i 260 na godišnjoj razini. Drugim riječima u BiH u posljednje četiri godine u prosjeku svaki tjedan pogine između četiri ili pet osoba, da je broj teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama u BiH za dvije godine porastao sa 1268 na 1554 što je porast od stravičnih 22,56%, odnosno da svakog dana svakih šest sati u BiH u prosjeku bude teško ozlijeđena jedna osoba u prometnoj nezgodi. Izvještajima Sektora za informiranje i dokumentaciju BIHAMK-a najviše tregičnih ishoda prometnih nesreća događa se upravo u naseljenim mjestima, a da skoro 1/3 prijavljenih kaznenih djela protiv sigurnosti javnog prometa u BiH nikad ne bude procesuirana, niti završena odgovarajućom presudom. Molio bih odgovor na sljedeće pitanje, a može i pismeno. Molim da Ministarstvo sigurnosti BiH dostavi informaciju o radnjama i preventivnim mjerama, zatim o sustavno provedenim aktivnostima i posebno o prikupljenim podacima i analizama kojima su obuhvaćene procjene rizika za sigurnost građana BiH kad je u pitanju ostvarivanje sigutnosnih zadataka u interesu BiH, a s obzirom na visok broj nasilnih smrti u prometu, na povećan broj teže ozlijeđenih osoba u prometu, a ta informacija bi uključivala poduzete aktivnosti vezane za organizaciju i usuglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova. Hvala.

Zahvaljujem kolegi Cvitanoviću. Odgovor usmeni ili pismeni, uvaženi ministara Nenad Nešić.

U pisanoj formi.

Ok. Dakle, slože se kolega Cvitanović, dobićete odgovor u pisanoj formi, Vi ste naznačili tu mogućnost. Hvala Vam lijepo, hvala i ministru. Dajem riječ delegatkinji Marini Pendeš. Izvolite.