5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

31. 5. 2023

Glasanje

Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2023.godinu - Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-248/23 od 31. 1. 2023, i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2023. godinu, broj: 05/1-50-15-2091/22 od 15. 12. 2022; - Prvi krug