4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

18. 4. 2023

Glasanje

Finansijskom planu BHRT-a za 2022. godinu sa pratećim mjerama i efektima tih mjera - Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Finansijskom planu BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i efektima tih mjera, broj: 01,02-29-904/22 od 8. 6. 2022; - Drugi krug