4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

18. 4. 2023

Glasanje

Prijedlogu zakona o dopuni Zakona osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - Prijedlog zakona o dopuni Zakona osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 01-02-1-687/22 od 29. 7. 2022; - Ponovljeno (Prvi krug)