4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

18. 4. 2023

Glasanje

Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-1904/21 od 9. 6. 2022 - Prvi krug