2. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

2. 3. 2023

Glasanje

imenovanju članova parlamentarnih delegacija u skladu sa prijedlogom koji je utvrdio Zajednički kolegij oba doma PSBiH - Imenovanje članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH iz Doma naroda: a) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Interparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU), b) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE), c) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (PSOSCE), d) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO), e) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI), f) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM), g) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran ( PSUzM), h) Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi