2. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

2. 3. 2023

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege delegati, prisutni predstavnici Savjeta ministara BiH, poštovani predstavnici medija srdačno vas pozdravljam i otvaram 2. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na samom početku želim da vas obavijestim da je do pomjeranja za jedan sat u održavanju ove sjednice, bio je razlog da smo imali Zajednički kolegij, pa Kolegij Doma naroda, morali smo, dakle, da dođemo do prijedloga stalnih radnih tijela zajedničkih komisija i parlamentarnih delegacija i to će biti danas tačke dnevnog reda, pa vas molim da prihvatite ovo obrazloženje. Na današnjoj sjednici prisustvuje 5 delegata iz reda bošnjačkog naroda, 5 delegata iz reda hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda, tako da imamo, dakle, kvorum za punopravnu raspravu i odlučivanje. Za sjednicu predlažem sledeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Imenovanje članova stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: a. Ustavnopravne komisije, b. Komisije za finansije i budžet, c. Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije; 3. Izbor članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH iz Doma naroda: a. Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, b. Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, c. Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, d. Zajedničke komisije za evropske integracije, e. Zajedničke komisije za administrativne poslove, f. Zajedničke komisije za ljudska prava; 4. Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-7-17-1,2/23 od 23.2.2023. godine; 5. Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-12-18-1,1/23 od 22.2.2023. godine; 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12- 18-1,5/23 od 22.2.2023. godine; 7. Imenovanje članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH iz Doma naroda: a. Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Ineterparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU), b. Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE), c. Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (PSOEBS), d. Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlanskog saveza (PSNATO), e. Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI), f. Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana

Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući i srdačno pozdravljam Vas, članove Kolegija, kolegice, kolege, predstavnike Vijeća ministara BiH, kao i naše službenike i djelatnike koji rade u institucijama Parlamenta BiH. Ono što želim da vas zamolim, odnosno da kažem, a u suprotnosti je sa Poslovnikom, članom ili člankom 61., 154. i 155. Poslovnika da nam danas, s obzirom da se radi o prvoj redovnoj sjednici u ovom mjesecu, niste omogućili da postavimo izaslanička pitanja. Imajući u vidu činjenicu da je od izbora prošlo već pet mjeseci i da građani s nestrpljenjem očekuju da se konačno poredamo i da počnemo se baviti ozbiljnim pitanjima od kojih im zavisi život, egzistencija, ja bih vas zaista zamolio ukoliko planirate u ovom mjesecu, znači, trećem mjesecu novu sjednicu da ovo uđe u zapisnik i u svakom slučaju na toj sjednici da planirate da se obratimo pitanjima pojedinim institucijama BiH u cilju prevazilaženja određenih problema u BiH. Evo, zaista se iskreno nadam da je ovo bila graška koja je napravljena nenamjerno. Hvala vam lijepo.

Hvala lijepo. Dakle, ne radi se o grešci, još smo uvijek u okviru Poslovnika, ovo je još uvijek konstituirajuća sjednica, biranje stalnih radnih tijela, zajedničkih radnih tijela oba doma, ja Vas molim da razumijete, dakle, nema razloga Kolegij, ni ja lično, da izbjegavamo postavljanje delegatskih pitanja i na narednoj sjednici, koja će biti redovna, biće ovoga mjeseca, bar smo danas tako razgovarali, biće prilike da se postavljaju delegatska pitanja. Za riječ se javio kolega Šefik Džaferović. Izvolite.

Gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege delegati/izaslanici, članovi Vijeća ministara, dame i gospodo sve vas pozdravljam. U ime Kluba bušnjačkog naroda predlažem da se sa današnje sjednice skine tačka dnevnog reda imenovanja članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH iz Doma naroda. Ovo je iz razloga jer ova tačka dnevnog reda nije pripremljena onako kako to Poslovnik Doma naroda i Predstavničkog doma, sasvim sigurno jer tu stvar uređuju na jedinstven način, uređuje. Prema članu 180. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji govori o imenovanju članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH, u kojem se kaže – Da prije imenovanja članova delegacija Parlamentarne skupštine, koji učestvuju u parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija i međunarodnim institucijama, Kolegij Doma u saradnji sa Kolegijem Predstavničkog doma utvrđuje koliko članova moraju biti izabrani iz oba doma, Kolegij Doma nastoji postići proporcionalnu formulu za sastav delegacija, koja odražava ukupan sastav Parlamentarne skupštine BiH, uvažavajući i kriteri odgovarajuće spolne zastupljenosti. Dakle, u prijedlogu kojeg smo dobili za raspravu i za glasanje i usvajanje na današnjoj sjednici kada pogledamo taj prijedlog vezan za delegacije mi ćemo vidjeti da ova odredba Poslovnika Doma naroda nije ispoštovana. SDA je najjača politička stranka i u Predstavničkom domu i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i neprihvatljivo je npr. da u Delegaciji Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope nema nijednog člana koji se predlaže iz SDA. Predloženi su gospoda: Snježana Novaković-Bursać, Darijana Filipović, Saša Magazinović, Sabina Ćudić i Branislav Borenović. Ovo je neprihvatljivo. Drugo, nije ispoštovan ni prijedlog delegata iz Kluba bošnjačkog naroda, kojeg smo vam dostavili u pisanoj formi, jer smo tu predložili jednog delegata za člana komisije, taj član nije ovdje u ovom prijedlogu, uvažili ste samo jednog zamjenika člana komisije i nisu ispoštovani prijedlozi koji su vezani za, recimo, Parlamentarnu skupštinu Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi. Dakle, Parlamentarna skupština OSCE-a taj prijedlog nije uvažen, iako je došao iz Kluba bošnjačkog naroda. Dakle, ovaj prijedlog za skidanje ove tačke dnevnog reda dolazi ispred Kluba bošnjačkog naroda. Ja predlažem da se ova tačka dnevnog reda skine, da kolegiji ovo još jedanputa usaglase i da ispoštuju pomenutu odredbu Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Toliko, hvala vam.

Zahvaljujem kolegi Džaferoviću. Ja bi molio samo u pisanoj formi zahtjev za izmjenu dnevnog reda, ako je moguće.

Al' dobro, koja je to tačka?

To je tačka broj 7.

Dakle, ako nema više prijavljenih za raspravu tražim da se Dom izjasni o ovom zahtjevu da se sa dnevnog reda skine tačka broj sedam. Molim da nam omogućite da glasamo.

Dakle, da se skine ta, samo zato.

Da, da. Dakle, prisutno 15 delegata – za 4, protiv 8, uzdržano 3. Federacija BiH – za 4, protiv 4, uzdržano 2. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu, imamo, nemamo