2. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

2. 3. 2023

Glasanje

zapisniku sa konstitutivne sjednice sa korekcijama koje je naveo delegat Džaferović - Usvajanje Zapisnika konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Prvi krug