13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o proceduri da li će Prijedlog zakona biti razmatran po hitnom postupku u skladu sa čl. 124. Poslovnika Doma naroda - Zahtjev delegata Denisa Bećirovića, br.: 02-02-1-2146/20 od 3.11.2020. - Prvi krug