11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 9. 2020
objavljeni podaci: 1. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH“, dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH, br.: 02/3-16-10-2256/19 od 26.12.2019. - Prvi krug