21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

24. 3. 2022

Glasanje

Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (prvo čitanje) - Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-378/22 od 11. 3. 2022; - Prvi krug