Osnovne informacije

:
: Delegatkinja u Domu naroda FBiH
: Dipl. Ekonomistica
: 51 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

13. 5. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
23. 3. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
30. 6. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 5. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
4. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
9. 2. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
15. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.1.2021..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Centralna izborna komisija BiH 15.1.2021..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 15.1.2021..
13. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Regulatorna agencija za komunikacije BiH 13.1.2021..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Lidija Bradara
12%
12
6.93333333333333%
7
18%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
18

Prisutnost na glasanjima

Lidija Bradara
92.156862745098%
92 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %