Osnovne informacije

:
: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
: Doktor Historijskih nauka
: 47 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

12. 5. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
22. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
16. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
29. 6. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
6. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
8. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
5. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
18. 11. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Denis Bećirović
18%
18
6.93333333333333%
7
18%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
18

Prisutnost na glasanjima

Denis Bećirović
100%
100 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %