Osnovne informacije

:
: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
: Profesor sigurnosti
: 47 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

16. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH 16.3.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 16.3.2022..
28. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 28.5.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH 28.5.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Asim Sarajlić
4%
4
7.46666666666667%
7
21%
Zlatko Miletić
21

Prisutnost na glasanjima

Asim Sarajlić
99.5098039215686%
100 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %