Osnovne informacije

:
: Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH
: Doktor Hemijskih nauka
: 59 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH 28.5.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Amir Fazlić
1%
1
7.46666666666667%
7
21%
Zlatko Miletić
21

Prisutnost na glasanjima

Amir Fazlić
96.8137254901961%
97 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %