21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

24. 3. 2022

Stenogram

Dame i gospodo izaslanici i uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvarama 21. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redoviti gosti, predstavnici Zastupničkog doma, predsjedatelj i ministri u Vijeću ministara BiH, RTV BiH, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Ured za razmatranje žalbi BiH i Izvozno-kreditna agencija BiH. Sjednici je nazočno 15 izaslanika – 5 iz bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa člankom 155. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, izaslanicima će biti omogućeno postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Podsjećam vas da su vam zajedno s pozivom za 21. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Navedeni dopis, odnosno obavijest o mogućnosti postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku na 21. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH također je upućena predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH. U skladu sa člankom 156. stavak (1) Poslovnika najavu za postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su: kolega Denis Bećirović za predsjedatelja Vijeća ministara BiH, izaslanica Dušanka Majkić, kolegica, za predsjedatelja Vijeća ministara BiH i izaslanica Lidija Bradara za predsjedatelja Vijeća ministara BiH. U skladu sa člankom 156. stavak (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na koji se pitanja odnose. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavijest Javnom RTV servisu BiH radi osiguranja izravnog televizijsko prenosa ovog dijela sjednice, a u skladu sa člankom 155. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo započeti postavljanje usmenih izaslaničkih pitanja i davanje odgovora. Riječ dajem kolegi Denisu Bećiroviću.

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Država BiH i državni organi BiH opredijelili su se za punopravno članstvo BiH u NATO savezu, to su učinila oba doma Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, sve dok nadležni državni organi ne donesu drugačiju odluku to je zvanično opredjeljenje države BiH, to je zapisano i u odlukama i u strategijama BiH, na kraju krajeva to je i zakonska obaveza svih izabranih zvaničnika BiH. Moje pitanje je upućeno, u vezi s tim, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, gospodinu Tegeltiji – Šta je Vijeće ministara BiH i on lično, šta su učinili u dosadašnjem toku mandata da ubrzaju i dinimiziraju put BiH u punopravno članstvo NATO saveza? Obaveze bi prema Programu reformi i prema Zakonu o odbrani trebale, dakle, da ispunjavaju Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH, kao i svi subjekti odbrane u okviru njihovih zakonskih ovlaštenja i nadležnosti. Kada je riječ o punopravnom članstvu BiH u NATO-u Zakon o odbrani BiH član 84. precizno navodi – da je obaveza Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara i Predsjedništva BiH da provode, naglašavam riječ da provode, sve aktivnosti za prijem BiH u članstvo NATO-a. Imajući to u vidu, evo, postavljam pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara uz napomenu da zaista ne postoji u BiH preči i važniji zadatak za sve građane i narode BiH od što bržeg ulaska BiH u NATO pakt, jer alternativa ulasku BiH u punopravno članstvo NATO-a je ukrajinizacija ove države.

Hvala kolega Bećiroviću. Mi smo prije sjednice dobili informaciju, obavijest da kolega predsjedatelj Vijeća ministara, kolega Tegeltija neće moći biti nazočan na ovoj sjednici zbog prethodno preuzetih obaveza. Hvala Vam lijepo. Znači, obzirom da nemamo predsjedatelja Vijeća ministara ovdje, ja ću zamoliti da odgovor na ovo pitanje predsjedatelj dostavi u pisanoj formi.

Komentar ....

Naravno, dobićete šansu kao i svako drugi za komentar. Naredna za riječ se prijavila kolegica Dušanka Majkić.

Kolega Bećiroviću, uopće niste dobili riječ, znači, ako Vi insistirate da dobijete riječ, dobićete riječ, pa će .... ustati i voditi sjednicu, ne možete je Vi voditi. Ja ću Vas zamoliti da upravo sukladno Poslovniku nastojimo jedni druge uvažavati, pa ćemo tako riješiti i sva pitanja vjerovatno koja će biti postavljena i sve drugo kroz dnevni red. Obzirom da nemate kolege, predsjedavajućeg Vijeća ministara nazočno ovdje, da čujemo Vaš komentar.

Denis Bećirović

Gospodine predsjedavajući, Vi morate priznati jednu stvar, ja sam tačno po Poslovniku na vrlo pristojan način postavio, obrazložio pitanje, to što nema predsjedavajućeg Tegeltije nije pitanje za mene, već je pitanje za Kolegij, nije ga bilo ni na prošloj, na na pretprošloj sjednici, dakle, ne dolazi. Da li on ignorira vas u Kolegiju ili cijeli Dom ili jednostavno čovjek ne poštuje svoje obaveze, trebali bi dobiti odgovor i na to pitanje, vjerujem da se u tome slažemo, jer ovo je jedna nesvakidašnja praksa, iz ličnog iskustva, predsjedavao sam jednim od domova u ovoj Parlamentarnoj skupštini BiH, nikada nismo sazivali sjednice, a da nisu svi ministri i predsjedavajući tu. Ovdje je potpuno obrnuta situacija, ljudi se okupljaju na nekim sjelima, ne znam ni ja gdje, nevladinih organizacija, nema ih u državnim organima. Dakle, da skratnim

Vrijeme Vam je već isteklo za Vaš komentar. Izvolite.

Dvije minute istekle.

Vrijeme Vam je isteklo poslovnički, samo kažite.