21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

24. 3. 2022

Glasanje

Proceduri, dakle o tome hoće li se razmatrati Prijedlog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda - Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-1393/22 od 11. 3. 2022; - Prvi krug