21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

24. 3. 2022

Glasanje

Prijedlogu delegata Denisa Bećirovića za dopunu dnevnog reda: Usvajanje zaključka Doma naroda PSBiH, s kojim se od Vijeća Ministara traži potpuno usklađivanje politika, mjera i stavova sa zvaničnim stavovima EU o agresiji na Ukrajinu. - Prvi krug