14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021

Glasanje

Delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića - Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-2227/20 od 18. 11. 2020; - Prvi krug