7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

11. 6. 2020
objavljeni podaci: 11. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o provedenoj reviziju učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjim organizacijama“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4,02/3-16-1-118/19 od 11. 1. 2019 - Drugi krug