9. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

16. 3. 2022

Glasanje

Trećem prijedlogu delegata Denisa Bećirovića za dopunu dnevnog reda koji glasi:“ Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ - Prvi krug