9. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

16. 3. 2022

Glasanje

Prvom prijedlogu delegata Denisa Bećirovića za dopunu dnevnog reda koji glasi:“ Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku“ - Prvi krug