19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 7. 2021

Glasanje

Delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića - Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovit prijedlog mjera efektivne zaštite domaće proizvodnje, broj: 02-50-6-1085/21 od 26. 5. 2021; - Prvi krug