23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

15. 6. 2022

Glasanje

Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagači: delegati iz Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: Dragan Čović, Lidija Bradara, Marina Pendeš i Bariša Čolak, broj: 02-02-1-639/22 od 22. 4. 2022; - Prvi krug