Glasanja

Za
Protiv
Suzdržan
Nema
3. 6. 2024, 4. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе (Dom naroda)
Glasao PROTIV

prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16) po hitnom postupku. - Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16) po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: delegat Kemal Ademović, broj: 02-02-4-1030/24 od 23. 5. 2024. - Prvi krug

Odbijen
Glasao ZA

proceduri, dakle o tome da li ćemo Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda PSBiH razmatrati po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda - Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16) po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: delegat Kemal Ademović, broj: 02-02-4-1030/24 od 23. 5. 2024. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

usvajanju Zapisnika 3. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Usvajanje Zapisnika 3. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; - Prvi krug

Prihvaćen
8. 3. 2024, 3. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Dom naroda)
Glasao ZA

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-166/24 od 17. 1. 2024. i 18. 1. 2024. - Ponovljeno (Prvi krug)

Prihvaćen
Glasao ZA

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-166/24 od 17. 1. 2024. i 18. 1. 2024. - Prvi krug (Poništeno)

Prihvaćen
Glasao ZA

Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1- 532/24 оd 7.3.2024.; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1- 532/24 оd 7.3.2024.; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Zapisnik 2. hitne sjednice Doma naroda parlamentarne skupštine BiH - Usvajanje zapisnikâ 1. i 2. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Zapisnik 1. hitne sjednice Doma naroda parlamentarne skupštine BiH - Usvajanje zapisnikâ 1. i 2. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; - Prvi krug

Prihvaćen
16. 2. 2024, 2. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Dom naroda)
Glasao ZA

Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I) po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, - Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I) po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-2665/23 od 20. 12. i 21. 12. 2023. - Prvi krug

Prihvaćen

Neslaganje s klubom

Dragan Čović
25.2873563218391%
25 %
22.0346424010217%
22 %
55.1724137931034%
Želimir Nešković
55 %