23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

15. 6. 2022

Glasanje

Izvještaju o radu Nezavisne komisije za 2021. godinu - Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/6-50-15-364/22 od 8. 3. 2022; - Prvi krug