23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

15. 6. 2022

Glasanje

Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu - Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu, broj: 05/7-39-1-269/22 od 18. 2. 2022; - Prvi krug