Glasanja

Za
Protiv
Suzdržan
Nema
21. 9. 2023, 7. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Glasao ZA

Učestali napadi na povratnike na području entiteta Republika Srpska i Prijedlog mjera i aktivnosti na poboljšanju sigurnosti povratnika na teritoriji Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Milan Dunović, Šemsudin Mehmedović, Safet Kešo, Zlatan Begić, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Vlatko Glavaš, Šerif Špago, Nermin Mandra, Jasmin Emrić, Midhat Čaušević i Elvisa Hodžić, broj: 01-50-1-1956/23 od 11. 9. 2023. Dva zaključka Proširenog kolegija Predstavničkog doma - Prvi krug

Prihvaćen
21. 9. 2023, 11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Glasao ZA

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, broj: 01,02- 21-1-1952/23 od 8. 9. 2023. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-34-1-312-1/23 od 4. 9. 2023. Usvajanju odluke - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Poslanička inicijativa Aidе Baručijе, Sabinе Ćudić i Predragа Kojovićа, broj: 01-50-1-1910/23 od 1. 9. 2023; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Darka Babalja, broj: 01-50-1-1576/23 od 23. 8. 2023; Poslaničkoj inicijativi Darka Babalja - Drugi krug

Prihvaćen
Suzdržan

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1431/23 od 23. 8. 2023; Poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića - Drugi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1365/23 od 23. 8. 2023; Poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića - Ponovljen (Drugi krug)

Prihvaćen
Glasao ZA

Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-1784/23 od 11. 8. 2023; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1793/23 od 15. 8. i 8. 9. 2023. (prvo čitanje); - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1786/23 od 11. 8. i 17. 8. 2023. (prvo čitanje); - Ponovljen (Prvi krug)

Prihvaćen

Neslaganje s klubom

Predrag Kojović
6.3973063973064%
6 %
15.6879868230322%
16 %
69.023569023569%
Edin Ramić
69 %