Glasanja

Za
Protiv
Suzdržan
Nema
21. 5. 2024, 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Nije glasao o

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o ekonomskoj saradnji, broj: 01,02-21-1-933/24 od 13. 4. 2024. - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Vijeće ministara BiH pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4. g) iz Mišljenja Evropske komisije koji glasi: „Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisem“, broj: 01-50- 1-808/24 od 17. 4. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Poslanička inicijativa Mije Karamehić-Abazović koja glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci sačini javno dostupnu online bazu podataka svih ugovora o djelu koje sklapaju institucije BiH“, broj: 01- 50-1-729/24 od 3. 4. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Imenovanje jednog člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-731/24 od 3. 4. 2024; Imenovanju Negosave Stjepanović za člana Nezavisne komisije - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Izvještaj o radu, s prijedlogom mjera za zaštitu i sigurnost povratnika u BiH, podnosilac: Radno tijelo Predstavničkog doma za izradu prijedloga mjera za zaštitu i sigurnost povratnika, broj: 01-50-4-901/24 od 7. 5. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2023, broj: 01/4- 16-10-714/24 od 2. 4. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2023. godinu, broj: 01-16-1- 699/24 od 29. 3. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 05/6-50-15-558/24 od 11. 3. 2023; Usvajanju izvještaja, sa preporukama sadržanim u njemu Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18- 694/24 od 29. 3. 2024; Prijedlogu zaključka poslanice Mire Pekić - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 05/6-50-15-558/24 od 11. 3. 2023; Usvajanju izvještaja, sa preporukama sadržanim u njemu Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18- 694/24 od 29. 3. 2024; Prijedlogu zaključka poslanice Mire Pekić - Prvi krug

Prihvaćen
Nije glasao o

Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2022, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-361/24 od 12. 2. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen

Najrjeđe glasaju jednako

Neslaganje s klubom

Mladen Bosić
40.2173913043478%
40 %
16.9775857540561%
17 %
61.5217391304348%
Edin Ramić
62 %