Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata – SNSD

 

 

Glasanja

21. 5. 2024, 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom)
Glasali ZA

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o ekonomskoj saradnji, broj: 01,02-21-1-933/24 od 13. 4. 2024. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali PROTIV

Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Vijeće ministara BiH pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4. g) iz Mišljenja Evropske komisije koji glasi: „Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisem“, broj: 01-50- 1-808/24 od 17. 4. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Poslanička inicijativa Mije Karamehić-Abazović koja glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci sačini javno dostupnu online bazu podataka svih ugovora o djelu koje sklapaju institucije BiH“, broj: 01- 50-1-729/24 od 3. 4. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Imenovanje jednog člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-731/24 od 3. 4. 2024; Imenovanju Negosave Stjepanović za člana Nezavisne komisije - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj o radu, s prijedlogom mjera za zaštitu i sigurnost povratnika u BiH, podnosilac: Radno tijelo Predstavničkog doma za izradu prijedloga mjera za zaštitu i sigurnost povratnika, broj: 01-50-4-901/24 od 7. 5. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2023, broj: 01/4- 16-10-714/24 od 2. 4. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2023. godinu, broj: 01-16-1- 699/24 od 29. 3. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 05/6-50-15-558/24 od 11. 3. 2023; Usvajanju izvještaja, sa preporukama sadržanim u njemu Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18- 694/24 od 29. 3. 2024; Prijedlogu zaključka poslanice Mire Pekić - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2022, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-361/24 od 12. 2. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali PROTIV

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o trećem prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o tački: Razmatranje aktuelne političke situacije u institucijama Bosne i Hercegovine – ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom IV. 4. a) Ustava BiH, broj: 01-50-1-779/24 od 24. 4. 2024; Prijedlogu zaključka - Drugi krug

Prihvaćen

Najčešće glasaju jednako

Najrjeđe glasaju jednako

Razjedinjenost glasanja

SNSD
9.20479302832244%
9,20 %
16.0489792624869%
16,05 %
30.2469135802471%
Klub poslanika SDA
SDA
30,25 %